Szerzői jogok

www.penamadridista.hu weboldalon, azaz a Real Madrid Magyar Szurkolói Egyesület hivatalos weboldalán található tartalom szerzői jogaira vonatkozó megállapítások

www.penamadridista.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) található tartalom a Real Madrid Magyar Szurkolói Egyesület. (továbbiakban: Egyesület) szellemi tulajdona.

A Weboldal tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) az Egyesületet illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik – akkor annak megfelelően kell eljárni.

A Weboldalon található tartalmak egy része a nemzetközi sajtóban fellelhető információk felhasználásával készül, forrásmegjelöléssel, mellőzve a tükörfordítást.

Az Egyesület fenntart minden, a Weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Weboldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Az Egyesület előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, hang, videó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit a Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményekkel jár. Amennyiben az Egyesület tudomására jut bármilyen jogsértés, az Egyesületnek joga van annak megszüntetését és a belőle fakadó kárának megtérítését követelni.

Az Egyesület lehetőséget biztosít a Weboldalon megjelenő értesülések átvételére, bizonyos feltételekkel:
– Az eredeti információ nem módosul
– Egyértelmű hivatkozást kell feltüntetni minden egyes hírközlésnél
– TV csatorna és Rádióállomás esetében minden egyes hírközlésnél kötelező megnevezni a forrást.
– Nyomtatott sajtóban minden egyes átvett információ esetén az adott szöveg bevezetőjében és végén kötelező megjelölni a forrást.
– Az információkat átvevő egyéb weboldalak minden egyes átvett információ esetén az adott szöveg bevezetőjében és végén kötelezően meg kell, hogy jelöljék a forrást, linkkel ellátva, ami a forrás főoldalára, jelen esetben a www.penamadridista.hu weboldalra mutat.

A fentiek mellett a másodközlésnek meg kell felelnie a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. tv., a Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. tv.), a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő szakaszainak.

www.penamadridista.hu domainnév, valamint a Peña Madridista Húngara név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Real Madrid Magyar Szurkolói Egyesület előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A különböző nemzetközi hírügynökségek honlapunkon felhasznált fotói szerzői jogvédelem alatt állnak.

A Weboldal szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a Weboldalon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.