Botrány az El Clásico körül! Spanyol bírók, kézi vezérléssel?

Spanyolországban tegnap éjszaka robbant a bomba, miután a katalán L’Esportiu és az országos Cadena Cope is beszámoltak arról, hogy a spanyol játékvezetõi testület egy partjelzõje hivatalos feljelentést tett, miután szankciókkal fenyegetve arra kérték, hogy a közelgõ Real Madrid – Barcelona mérkõzésen a hazai csapatnak kedvezzenek. A penamadridista.hu a következõkben részletesen számol be a felsorakoztatott vádakról, illetve néhány elgondolkoztató kérdésrõl.

A hivatalos feljelentést Jacinto Vicente Hernández ügyvéd jegyzi egy, a személyazonosságát a nyilvánosság elõl eltitkoló partjelzõ (mostantól „ügyfél” – a szerz. kieg.) képviselõjeként, aki a spanyol játékvezetõi testület kiemelt tagjaként esélyes lenne szerepelni a Real Madrid – Barcelona mérkõzésen.

Elõször: az ügyfél kérésére semmilyen adat nem hozható nyilvánosságra a partjelzõrõl, amely alkalmas lenne a személyazonosságának a felfedésére, majd azt követõen a személye elleni magánéleti és szakmai támadásokra. Jelen feljelentésre azért kerülhet sor, mert ezzel igyekszik megakadályozni, hogy a vádban szereplõ tett – tehát a játékvezetõk által a Real Madrid javára való bíráskodás – megvalósuljon.

Másodszor: az idei év szeptemberének a közepén az ügyfelet találkozóra hívta a csapat vezetõbírója, és továbbította azt a közvetlenül fentrõl érkezõ utasítást, miszerint lehetséges, hogy ez a játékvezetõi csapat lesz delegálva a Real Madrid – Barcelona mérkõzésre, és ebben az esetben a kétes szituációkat a Real Madrid javára kell megítélni. Az instrukciókat adó személy szerint az elmúlt évek példái alapján sokkal egyszerûbb lenne, ha a véleményes döntéseket nem a vezetõbíró, hanem valamelyik partjelzõje hozná meg, mivel õk kevésbé ismert személyiségek, így a támadásuk kisebb kárt okozna. Az ügyfél meglepõdötten utasította vissza az instrukciókat, miközben a vezetõbíró a tudtára adta, hogy neki is vannak kételyei az ügy tisztaságát illetõen, a visszautasítás viszont visszavetné õket a játékvezetõi rangsorban, ráadásul néhány korábbi döntésüket is felülvizsgálhatják. Néhány nappal késõbb az ügyfél telefonhívást kapott José Ángel Jiménez Muñoz de Moralestõl, a Spanyol Labdarúgó Szövetség Játékvezetõi Bizottságának tagjától, amit azonban a meglepettsége miatt nem rögzített. José Ángel Jiménez elmondta, hogy értesült az ügyfél negatív válaszáról, viszont okos dolog lenne azon változtatni, mivel az egyetértése esetén felfelé ívelhet a pályája, egyébként viszont meredeken lefelé. Az ügyfél ugyanakkor az ügy veszélyességére hivatkozva visszautasította a felkérést.

Harmadszor: az ügyfél tudomására jutott, hogy néhány nap eltéréssel José Ángel Jiménez több kollégáját is megkereste hasonló kéréssel. Az õ kilétüket nem szeretné felfedni, de az egyikük José Luis González González vezetõbíró partjelzõje.

Negyedszer: az ügyfél a személyazonosságának nyilvánosságra nem hozatala mellett ragaszkodott ahhoz, hogy a vádban felsoroltak az illetékes hatóságok számára nyilvánosak legyenek, és azok ügyében a szükséges lépéseket megtegyék. 

Reflektálás néhány gondolatban a feljelentésben megfogalmazott vádakra:

  1. Jacinto Vicente Hernández ügyvéd elmondta, hogy az ügyfelének semmilyen bizonyítéka nincsen az állítása igazolására, valamint (az esetleges szankciók miatt) nem áll szándékában megjelenni a bíróság vagy az ügyészség elõtt vallomást tenni. Az ügyfél szerint a további érintett partjelzõk (köztük González González partjelzõje) is kaptak ilyen megkeresést, azonban õk valószínûleg nem tesznek vallomást, mert meg vannak félemlítve. Az ügyvéd bevallotta, hogy e körülmények között a vád bizonyítására lényegében semmi esély nincsen. Az ügyfelének az egyetlen szándéka az információk nyilvánosságra hozatalával, hogy ne következhessen be az esemény, azaz a mérkõzésre nevezett játékvezetõ ne tévedhessen a Real Madrid javára.
  2. Nem figyelmen kívül hagyva azt a lehetõséget, hogy a feljelentésnek alapja is lehet, ilyen jellegû híreket sajnos ellenõrizhetetlenül és következmények nélkül lehet terjeszteni. Bizonyíték hiányában viszont a jelentõs részük a rágalmazás és a rossz hírnév keltésének fogalmát meríti ki.
  3. A történet hasonlít egy klasszikus összeesküvés-elméletre, amelyeknek alapvetõ jellemzõje, hogy tagadhatatlan, hiszen minden érv megerõsíti az állítást. Röviden: a létezõ közvetett bizonyítékokkal, állításokkal senki sem tudja igazolni a vádat, viszont bárki megpróbálja tagadni, az automatikusan részévé válik az összeesküvés-elméletnek (hiszen biztosan azért tagad, mert részese a tettnek, jelen esetben a szándékos bírói részrehajlásnak).
  4. Nem áll meg az az érv, hogy a feljelentést tevõ partjelzõ az esetleges szankciók miatt nem adja a nevét a feljelentéshez. Az El Clasicóra maximum 4-5 játékvezetõ esélyes, és kizárva González Gonzálezt, valamint feltételezve, hogy nem kerestek meg minden játékvezetõi csapatot, a történet részletes leírása miatt a feltételezett elkövetõ számára valószínûleg azonnal azonosítható – így pedig szankcionálható –a kiszivárogtató személye.
  5. Pontosan a leleplezõdés veszélye miatt (mind esetleges levelek, mind hangfelvételek bizonyítékok lehetnek) elképzelhetetlen, hogy a Real Madrid (vagy ha még magasabbra megyünk a spanyol-katalán ellentétben, akkor a spanyol politika) bármely képviselõje direkt utasítást adna a Real Madrid támogatására. A Játékvezetõi Testület tagjainak pedig az esetleg létezõ klubpreferencia sem lehet elégséges indok egy ilyen tett végrehajtásához. Végül pedig nyilvánvalóan nem lehet valaki annyira buta, hogy a fél bírói testületet megkeresi egy hasonló kéréssel. Ráadásul, ha valóban rendszeresen történnek ilyen befolyásolások, akkor a feltételezett elkövetõnek pontosan tudnia kell, hogy ki támogatja, és ki ellenzi a módszert, és sokkal egyszerûbb a megfelelõ, bevált személyt delegálni a mérkõzésre, mint egy új emberrel kockáztatni.
  6. Érdekes kérdés González González partjelzõjének a szóbahozása is. Egyrészt, mert maga az ügyvéd állítja, hogy az El Clasicóra való nevezés feltétele, hogy nemzetközi játékvezetõ legyen valaki, viszont González González nem volt, és már nem is lehet nemzetközi játékvezetõ, így a történet valamely állítása helytelen. Továbbá, valószínûleg a feltételezett megvesztegetõ nem mondta el az ügyet kirobbantó partjelzõnek, hogy González González partjelzõjét is megkeresték. González González partjelzõje pedig aligha arról beszélget a játékvezetõ társaival (versenytársaival!), hogy megpróbálták megvesztegetni, hiszen azzal a saját pozícióját és hírnevét veszélyeztetné, és támadási felületet adna.
  7. A spanyol sajtóban kirobbant ügyet sokan a Real Madrid – Barcelona mérkõzés ráhangolásának és szándékos nyomásgyakorlásnak tekintik. Mivel a vádat a következõ egy hónapban egészen biztosan nem fogják tudni igazolni vagy tagadni, ezért bárkit is delegálnak a mérkõzésre, a hír alapján valószínûleg a Real Madrid javára kell fújnia, ami elõre vetíti azt, hogy amennyiben történetesen teljesen tisztes játékvezetõi szándékról lenne szó, akkor is óvatosan ítélne a Real Madrid javára, hiszen azzal azonnal belekerülne az összeesküvés-elméletbe, és a nyilvánosság elõtt veszélybe helyezné a megítélését.

Érdeklõdéssel várjuk a kedves olvasók reakcióját is a kialakulóban lévõ botrány körül. Természetesen az ügy minden további részletével jelentkezni fogunk, zárásként pedig szóljon néhány érintett véleménye:

José Ángel Jiménez Muñoz de Morales (a Spanyol Labdarúgó Szövetség Játékvezetõi Bizottságának feljelentett tagja): „Ez hallatlan! Nem tudom, hogy honnan jön ez a dolog, ez a kafkai fordulat [teljesen abszurd, értelmetlen, lehetetlen dolog – a szerz. kieg.], hogy mást ne mondjak.”

Susana Monje (az FC Barcelona gazdasági alelnöke): „Nagyon bízom benne, hogy a hír hamisnak bizonyul, mivel az veszélybe sodorná a bajnokságot és annak presztízsét.”

Paco Jémez (a Rayo Vallecano edzõje): “Olyan ez a helyzet, mint a mérkõzések megvásárlásával: ha van bizonyítékod, akkor rendben, ha nincs, akkor inkább maradj csöndben.”

Miguel Cardenal (a Sportbizottság elnöke): “Örülnék, ha a Spanyol Labdarúgó Szövetség azonnali hatállyal tisztázná a körülötte kialakult helyzetet. 2015-öt írunk, a partjelzõnek nem szabad félnie a megtorlástól, a védelmét szolgálja a kormány, a Sportbizottság és az illetékes jogi hatóságok is. Ugyanakkor egy ilyen súlyos vádat nem fogalmazhat meg senki úgy, hogy megtiltja a hatóságoknak a személyazonosságának a megismerését, ki kell állnia a nyilvánosság elé.”

Sergi Albert Jiménez (korábbi elsõosztályú játékvezetõ): “A történet még kevésbé hihetõ José Ángel Jiménez Muñoz bevonásával. Õ már az én idõszakomban is ott volt. Egy felkészült, tapasztalt szakember, intelligens és Barca-szurkoló. Ezt nyilvánosan el is mondta. Egy ülésen valaki kérdõre vonta, és mindenki elõtt azt mondta, hogy inkább a Barca felé hajlik. Semleges volt, de velük szimpatizált.”

Victoriano Sánchez Arminio (a Játékvezetõi Bizottság elnöke): “Nem készülünk semmilyen közleménnyel az ügyet illetõen. A történet a saját súlya alatt esik össze. Teljesen értelmetlen.”

Javier Tebas (a Spanyol Labdarúgó Liga elnöke): “Elég nehezen hihetõ a partjelzõ feljelentése. Semmi értelme sincs addig, ameddig nem ismert a játékvezetõk delegálása. A bajnoki cím nincs elõkészítve senkinek. Sem a Liga, sem a Szövetség, sem pedig más részérõl.”

Emilio Cortés (büntetõjogi egyetemi tanár): “A feljelentésnek szinte semmi esélye sincsen. A feljelentés szövegezése nem megfelelõ a szokásoknak. A címzés téves, mert a Guardia Civil nem vizsgálódik bizonyítékok hiányában. A feljelentésnek semmilyen alapja sincsen.”

Iturralde González: “Ennek a feljelentésnek se füle, se farka. Milyen partjelzõ mondja azt, hogy delegálás nélkül nyomást gyakorolnak rá? Ilyen alapon 34 partjelzõre kell nyomást gyakorolni! A mérkõzés játékvezetõi a legnehezebb helyzetben vannak, mert bármit tesznek, támadások célpontjai lesznek.”

José Francisco Pérez Sánchez (korábbi játékvezetõ): “Ismerem José Ángel Muñoz de Moralest, akinek semmilyen döntési joga nincsen. Ráadásul egy játékvezetõi ülésen bevallotta, hogy Barcelona-szurkoló. Ha egyáltalán létezik a partjelzõ, akkor valaki átverte õt. De szerintem nem is létezik a partjelzõ, mivel az egész történet teljesen értelmetlen.”

Frissítés:
Az ügyvéden keresztül feljelentést tevõ partjelzõ a Guardia Civilhez és a Fiscalía Anticorrupciónhoz adta be a dokumentumokat. Az elõbbi bizonyíték hiányában nem indíthat eljárást, míg az utóbbi képviselõi a Marca megkeresésére úgy reagáltak: “Az ügy automatikusan archiválva lesz. Bármely ügyész elsõ lépése a vádlott és a vádló beidézése lenne, amit az utóbbi nyilvánvalóan visszautasítana. Mivel nem léteznek bizonyítékok, hangfelvételek vagy tanúk, az ügy lezárásra kerülne.”

Forrás: penamadridista.hu
Szólj hozzá te is!

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

TÉMÁBA VÁGÓ CIKKEK